Co nowego?

Zobacz co nowego pokazało się w naszych aplikacjach

Zmiana widoczna jest w kreatorach dodawania nieruchomości i poszukiwania. Nowe przyciski mają etykietki tekstowe, aby łatwiej zrozumieć ich funkcję.

Dowiedz się więcej

Teraz w ASARI CRM jest dostępna opcja przeszukiwania nieruchomości i poszukiwań także pod kątem usuniętych użytkowników.

Dowiedz się więcej

W przypadku edycji parametrów w widoku szczegółowych (np. nieruchomości) na raz można edytować tylko jedno pole.

Dowiedz się więcej

Wyeliminowaliśmy problem związany z brakiem widoczności na liście parametrów wprowadzonych w trakcie edycji pól słownikowych bezpośrednio w widoku szczegółowym danych.

Dowiedz się więcej

Poprawiliśmy formatowanie stopki email konfigurowanej w Administracji w menu Ustawienia firmy > Wysyłka emaili poprzez edytor wizualny.

Dowiedz się więcej

Wprowadziliśmy zmiany optymalizacyjne w module akceptacji ofert.

Dowiedz się więcej