Co nowego?

Zobacz co nowego pokazało się w naszych aplikacjach

Wprowadzona poprawka umożliwia zamknięcie okna pobrania adresu bez wywoływania błędu.

Dowiedz się więcej

Zmodyfikowaliśmy okienko z powiadomieniami o działaniach do wykonania w taki sposób aby na komórkach mieściło się bez potrzeby dodatkowego przewijania

Dowiedz się więcej

Zmiana widoczna jest w kreatorach dodawania nieruchomości i poszukiwania. Nowe przyciski mają etykietki tekstowe, aby łatwiej zrozumieć ich funkcję.

Dowiedz się więcej

Teraz w ASARI CRM jest dostępna opcja przeszukiwania nieruchomości i poszukiwań także pod kątem usuniętych użytkowników.

Dowiedz się więcej

W przypadku edycji parametrów w widoku szczegółowych (np. nieruchomości) na raz można edytować tylko jedno pole.

Dowiedz się więcej

Wyeliminowaliśmy problem związany z brakiem widoczności na liście parametrów wprowadzonych w trakcie edycji pól słownikowych bezpośrednio w widoku szczegółowym danych.

Dowiedz się więcej