ASARI CRM

Wprowadziliśmy zmiany optymalizacyjne w module akceptacji ofert.

Dowiedz się więcej

Poprawiliśmy funkcję umożliwiająca dodawanie opisów nieruchomości w innych językach.

Dowiedz się więcej

Wprowadziliśmy mini galerię w miejsce wcześniej dostępnych kropek. Dzięki temu łatwiej nawigować po zdjęciach.

Dowiedz się więcej

W wydrukach dopuściliśmy możliwość korzystania ze znaczników <b>, <u> i <i>, tak żeby w opisach można było łatwiej zwracać uwagę na kluczowe informacje.

Dowiedz się więcej

Wprowadziliśmy zabezpieczenie, które blokuje możliwość wielokrotnego definiowania tej samej umowy, w trakcie jej tworzenia z poziomu kreatora dodawania nieruchomości.

Dowiedz się więcej