ASARI CRM

Sprawdź, dlaczego sprzedaż stoi w miejscu! – nowe usprawnienie Etapów Sprzedaży

W Etapach Sprzedaży pojawiła się nowa niewielka, aczkolwiek bardzo przydatna zmiana. Od teraz możesz podejrzeć datę ostatniej zmiany etapu. Pozwoli to lepiej kontrolować proces pozyskiwania Klientów oraz finalizowania umów.

Zmiana dotyczy modułu Etapów, który można wykorzystywać w Nieruchomościach, Poszukiwaniach i Szansach. W każdym z tych działów można teraz szybko zobaczyć od  kiedy oferta lub transakcja stoi na bieżącym etapie. Ta wiedza okaże się niezwykle przydatna, gdyż pozwoli namierzyć transakcje, które utknęły w martwym punkcie.

W ich przypadku będzie można zbadać, dlaczego wystąpił problem ze sprzedażą. Głębsza weryfikacja, dlaczego etap stoi w miejscu, pozwoli wyciągnąć wnioski na temat takiego stanu rzeczy. Być może dział handlowy jest przeciążony i trzeba zatrudnić dodatkowe osoby? A może wystarczy zachęcić pracowników do większej aktywności lub osobiście skontaktować się z Klientem, by zapytać o jego wątpliwości. W każdym razie tak mała zmiana daje szerokie pole do analizy działań sprzedażowych w firmie i wyciągania wniosków na temat czasu poświęcanego na przechodzenie pomiędzy kolejnymi Etapami.

Jeżeli chcesz korzystać z nowego pola i wykorzystywać je w raportach, to musisz dodać je do układu pól na swoim koncie. Zrobisz to mając odpowiednie uprawnienia. Chcesz dowiedzieć się więcej na temat etapowania i pracy z lejkiem sprzedażowym, zajrzyj do naszej instrukcji.