ASARI CRM, ASARI TRACKER

Nowa wersja ASARI TRACKER

Już możesz pobrać najnowszą wersję oprogramowania ASARI TRACKER. Zobacz, co zmieniło się wraz z ostatnią aktualizacją.

Ostatnia wersja ASARI TRACKER zawiera wiele usprawnień, które wpłynęły na szybkość działania aplikacji i komfort jej użytkowania.

Od bieżącej wersji (4.01) ASARI TRACKER nie monitoruje także wewnętrznych rozmów między pracownikami. Dzięki temu nie trzeba aktualizować bazy numerów nierejestrowanych w aplikacji, by wykluczyć z monitorowania rozmowy wewnętrzne.