ASARI CRM

Szybka edycja parametrów na kartach danych

Do tej pory, aby edytować dane, czy to w ofercie czy poszukiwaniu, należało wejść w ich edycję lub klikać kolejno w parametry, które chciało się zmienić. Wprowadzone zmiany potwierdzało się wtedy przyciskiem zapisu. Teraz pojawił się kolejny sposób.

W trakcie edycji nieruchomości z poziomu widoku szczegółowego po edycji parametru wystarczy wcisnąć na klawiaturze klawisz TAB lub kliknąć myszką w inne pole lub miejsce w programie, aby zapisać zmiany.

Wprowadzone zmiany zostaną potwierdzone komunikatem w górnej części okna.

Nowa możliwość edycji i zapisu parametrów przyspiesza szybką edycję danych w ASARI CRM i umożliwia łatwiejsze sterowanie programem przy pomocy klawiatury.