Od teraz w ASARI CRM możesz edytować i kasować notatki dostępne przy nieruchomościach, poszukiwania, kontaktach i firmach. Dostęp do funkcji sterowany jest uprawnieniem.

Odpowiednie uprawnienia nadasz w Ustawieniach w sekcji Grupy.

Notatki możesz skasować z poziomu karty danych szczegółowych

a także w zakładce Notatki.

Pamiętaj, że operacja usuwania notatek jest nieodwracalna, dlatego zalecamy szczególną uwagę przy korzystaniu z tej funkcji.