ASARI CRM

Szybsze logowanie i uruchamianie ASARI CRM

W ostatnim czasie wprowadziliśmy do ASARI CRM modyfikacje, które powodują, że logowanie do aplikacji jest jeszcze szybsze. W najnowszej wersji naszego oprogramowania zmienił się sposób odpytywania i przygotowywania danych, który pozwala na szybsze generowanie interfejsu użytkownika z jego indywidualnymi ustawieniami.