ASARI CRM

Wyszukiwanie po numerze ulicy i lokalu

Korzystając z wyszukiwarki ASARI CRM możesz nie tylko wyszukiwać po nazwie ulicy. Możesz także podać numer budynku lub lokalu, by odnaleźć konkretną nieruchomość.

Funkcja będzie szczególnie przydatna dla firm, które obsługują wiele nieruchomości na tej samej ulicy, obsługują całe budynki lub inwestycje deweloperskie.

Pamiętaj, że w działaniu funkcji uwzględniane są uprawnienia użytkownika. Jeśli nie masz włączonej widoczności adresów nieruchomości obcych to nie wyszukasz ich po numerze budynku i lokalu.