ASARI CRM

Zmiana etykietki w dodatkowym filtrowaniu z Agencji na Biuro

We wszystkich panelach, które są oparte o wygląd listy w lewym górnym rogu dostępne jest filtrowanie. Zmianę, o której mowa zobaczycie w dodatkowym filtrowaniu obok listy z filtrami, które można samodzielnie definiować.

W ramach niego dostępne są pozycje:

  • Moje – wyświetla dane należące do zalogowanego użytkownika
  • Biuro – wyświetla dane należące do całej firmy – właśnie ta etykietka zmieniła swoją nazwę z Agencja
  • Wszystko – wyświetla wszystkie dane
  • E-Baza – wyświetla nieruchomości z rynku pierwotnego
  • Nazwa oddziału” – tutaj w przypadku firm ze zdefiniowanymi oddziałami po kliknięciu na skrótową nazwę oddziału można wyświetlić dane, które zostały wprowadzone przez użytkowników przypisanych do wskazanego oddziału.