ASARI CRM

Wybór koloru z palety

W miejscach gdzie do tej pory aby wybrać kolor należało wpisać jego kod zostały wprowadzone graficzne palety.