ASARI CRM

Przycisk Dodaj przy definiowaniu typów klientów

W Administracji w ramach menu typy klientów swoje położenie zmienił przycisk Dodaj. Został przesunięty na prawą stronę, aby uspójnić wygląd panelu z pozostałymi miejscami w aplikacji.