ASARI CRM

Informacja o istnieniu kontaktu w trakcie jego dodawania

Teraz w trakcie dodawania kontaktu w momencie kiedy będą wpisywane numer telefonu lub adres e-mail ASARI CRM sprawdzi czy kontakt o tych danych istnieje w bazie i poinformuje o tym użytkownika.