ASARI CRM

Domyślne wypełnienie pola osoba podpisująca

W trakcie dodawania nowej umowy pole osoba podpisująca wypełni się automatycznie. Wstawią się tam dane aktualnie zalogowanego użytkownika.