ASARI CRM

Widoczność komentarzy przy powtórnie otwartych zadaniach

Teraz przy wielokrotnie otwieraniu i zamykaniu działania widoczne są wszystkie podawane w ramach podsumowania komentarze.

Użytkownik będzie widział wcześniejsze powody zamknięcia działania w ramach opisu.