ASARI CRM

Uwzględnienie formatowania html w wydrukach

W wydrukach dopuściliśmy możliwość korzystania ze znaczników <b>, <u> i <i>, tak żeby w opisach można było łatwiej zwracać uwagę na kluczowe informacje.