ASARI CRM

Poprawka przy zamykaniu okna pobierania adresu

Wprowadzona poprawka umożliwia zamknięcie okna pobrania adresu bez wywoływania błędu.