ASARI CRM

Poprawka przy wyświetlaniu parametrów

Wyeliminowaliśmy problem związany z brakiem widoczności na liście parametrów wprowadzonych w trakcie edycji pól słownikowych bezpośrednio w widoku szczegółowym danych.