ASARI CRM

Edycja jednego pola na raz

W przypadku edycji parametrów w widoku szczegółowych (np. nieruchomości) na raz można edytować tylko jedno pole.

Ograniczy to ewentualne problemy związane z edycją danych i ich niezapisywaniem lub błędnym wypełnianiem.