ASARI WWW

Rozrzeszenie tłumaczeń

W szablonach 6-10 rozszerzyliśmy słowniki i uzupełniliśmy brakujące tłumaczenia dla stron wielojęzycznych.